LOADING...
hand-with-phone

I MENÇUR. I BESUESHËM.

  • kontrolloni paisjet e juaja elektronike nga aplikacioni mobil ZIGBERG
  • lidhej e sigurt ne midis pajisjeve tuaja të zgjuara në shtëpi dhe sensorëve
  • kyqni/çkyqni  paisjet tuaja nga distanca
  • kontrolloni statusin e paisjeve tuaja dhe veproni sipas nevojës
  • informohu per gjendjen e konsumit te energjise elektrike dhe statusit te paisjeve tuaja
Untitled-2

GATEWAY/HUB

Hapi 1

vendosni sensorët tuaj kudo që të jetë e nevojshme – DIY

Hapi 2

lexoni QR kodin nga Smart Gateway (HUB)

Hapi 3

lidhni lehtë pajisjet tuaja

SENSORET

WhatsApp chat