LOADING...

Shtëpia juaj nën kontroll dhe
monitorim, kudo që ndodheni

ZIGBERG Smart Home është sistem për menaxhim dhe monitorim të shtëpisë suaj përmes telefonit. Ju mundëson që në çdo kohë të keni në kontroll dhe monitorim funksione të rëndësishme të cilat do t’ua lehtësojnë jetën, kursejnë energjinë dhe të jeni të informuar në cdo kohë se cfarë po ndodhë në shtëpinë tuaj dhe ta kontrolloni atë në mënyre efikase dhe të lehtë.

Më shumë detaje se cka është ZIGBERG Smart Home

Kontrollimi i ndriçimit

Zbuloni rrjedhjen e padëshirueshme të ujit

Matjën e temperaturës dhe lagështisë

Fikni dhe ndizini prizat dhe aparatet e lidhura në priza

Njoftohuni mbi hapjen/mbylljen e dyerve dhe dritareve

Njoftohuni mbi levizjet në shtëpi kur ju nuk ndodheni aty

Kamera

Vezhgoni me kamerë ambientet tuaja dhe njoftohuni për levizjet eventuale gjatë kohës kur ju jeni larg shtëpise apo banesës suaj.

Thjeshtësia e instalimit dhe lidhja pa tela

Thjeshtësia e sistemit e cila përfshinë instalimin e thjeshtë dhe të shpejtë, në shumicën e rasteve sipas modelit “bëjeni vet”, duke i shtuar edhe thjeshtësine e përdorimit të aplikacionit, e bejnë ZIGBERG Smart Home sistemin pa të cilin ju nuk do të mund të jetoni. Senzorët janë të furnizuar me bateri dhe nuk ka nevojë për kabllo shtesë, pasi që ndërlidhja me paisjen kryesore bëhet pa tela. Kjo mënyrë e lidhjës mundëson që instalimi të jetë i shpejtë, efikas dhe pa invervenime në fasaden e brendshme.

Instaluesit e certifikuar

ZIGBERG posedon instaluesit e certifikuar të cilet do të ju ndihmojnë që për një cmim të caktuar të ju instalojnë sistemin në rast se nuk dëshironi që atë ta instaloni vet.

Garancioni

Te ZIGBERG Smart Home dhe produktet përbërëse, do të gjeni kualitetin superior me garancion 1 vjeçar, në të gjitha paisjet e blera.

Aplikacioni dhe njoftimet

Aplikacioni për Android, instalohet nga PlayStore dhe është shumë i thjeshtë për instalimin fillestar të paisjeve. Krijimi I llogarisë fillestare kërkon vetëm 2 parametra, me të cilin ju e çiftëzoni paisjen e blerë dhe çdo herë që ndrroni telefonin, nuk ka nevojë që të bëni ndonjë rikonfigurim të paisjeve.

Në aplikacion, ju definoni dhomat sipas paisjeve ku janë të vendosura dhe në atë mënyre të grupuara I menaxhoni.

Ju gjithashtu mund t’i ndani të gjitha paisjet edhe me nje person tjeter, shëmbull anëtarët tjerë të familjës, përderisa ju do të mbeteni menaxhuesi kryesor ndërsa anëtarët tjerë t’i shohin njoftimet.

Çmimet më të mira në treg. Bindshëm.

ZIGBERG Smart Home sistemi, ka çmimet më të mira në treg dhe është zgjidhja më e kompletuar e cila është në gjuhën shqipe. Përveç zgjidhjes më të mirë teknike, ZIGBERG ofrohet me çmime promocionale deri më 30 gusht 2018, për një shtëpi bazike duke filluar nga 383 EUR, ku gjithashtu mund të shtoni edhe paisje tjera përcjellëse sipas nevojës apo konfigurimit të shtepisë apo banesës suaj.

Pyetjet më të shpeshta

Jo. Edhe pse kryen të gjitha funksionet e një sistemi të tillë, ZIGBERG nuk është i menduar për një të tillë.

Sistemi funksionon përmes internetit dhe aplikacionit ZIGBERG i cili instalohet në telefonin tuaj të mençur.

Jo. Të gjithë sensorët komunikojnë me Gateway-in/Hub-in pa tela dhe secili sensor funksionon me baterinë e cila ka jetë të gjatë deri në 3 vite. Në rast të harxhimit të baterisë, ju thjesht e ndërroni baterinë dhe paisja vazhdon të funksionoj.
Ndërprerësit e dritave vetëm ndërrohen dhe përdoren telat ekzistues për furnizim me energji elektrike.

Po. Nuk ka rëndësi a është ndërtim i ri apo i vjetër për instalimin e sistemit.
Sensorët e ndryshëm, janë sensorë të cilët në vendin e caktuar ngjitën me ngjitës varësisht prej nevojës. Përjashtim bëjnë prizat e dritave në ndërtesa të vjetra në disa raste pasi që, sistemi i vjetër i kabllimit energjetik tek prizat nuk posedon telin për Fazë dhe Neutral. Në këto raste, mund të përdorni poqin smart i cili vetem ndërrohet.

Instalimin mund ta bëni edhe vet dhe procedura është mjaft e thjeshtë.
Preferohet, instalimin e ndërprerësve të dritave, ta bëjnë instaluesit e certifikuar të ZIGBERG. Ne zakonisht ju udhëzojmë 3-4 instalues, ndërsa ju e zgjedhni vet se me cilin prej tyre dëshironi ta instaloni sistemin.

Çmimet për instalim të sistemit nga instaluesit e certifikuar janë fikse të caktuara nga ZIGBERG.
Cmimet jane si në vijim:
40 euro per instalim të senzorëve dhe deri në 3 priza të dritave. Nëse keni më shumë priza, cmimi shtesë është 7 euro për cdo prizë.

Po, së paku 12 muaj nga data e blerjës, me përjashtim dëmtimet e qëllimshme fizike dhe djegiet nga rryma. Gjithashtu sistemi është modular, nëse ndonjëra nga paisjet është dëmtuar, ju mund ta ndërroni ndaras vetëm atë paisjen.

Jo. Paisjet i paguani vetëm njëher dhe nuk ka ndonjë tarifë mujore apo vjetorë që sistemi të ju funksionoj.

Sistemi funksionon me internet. Interneti i nevojitet që të mund ti dërgojë njoftimet dhe të komunikojë me aplikacionin. Sidoqoftë ndërprerësi i dritave apo priza e menaxhueshme funksionojnë edhe pa internet si ndërprerësa të zakonshëm.

WhatsApp chat